Polskie Zabytki UNESCO – NEWRY

NEWRY

17-26 września 2018

Newry City Library
79 Hill Street
Newry BT34 1DG

Wstęp wolny

W Polsce znajduje się 15 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wystawa przedstawia wszystkie te miejsca wraz z opisem ich piękna w języku polskim i angielskim w ramach szerzenia wiedzy o Polsce poza jej granicami. Wśród obiektów znajdują się: Stare Miasto w Krakowie, Puszcza Białowieska, Zamek krzyżacki w Malborku czy Kalwaria Zebrzydowska.

Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List) to lista obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości prowadzona przez organizację wyspecjalizowaną ONZ UNESCO. Lista została ustanowiona na mocy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjętej przez UNESCO na 17. sesji w Paryżu 16 listopada 1972 roku, która weszła w życie z dniem 17 grudnia 1975 roku. Do stycznia 2017 roku, Konwencję przyjęły lub ratyfikowały 193 państwa. Lista światowego dziedzictwa obejmuje (w lipcu 2018) 1092 obiekty w 167 państwach-stronach Konwencji, w tym 845 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 209 przyrodniczego (P) i 38 mieszanych (K, P).

www.admediaandevents.co.uk